London ULEZ framgång

London Ultra LEZ har minskat NO2 med 32 | ig / m3, trafik med 9%, CO2 med 13%

Preliminära resultat visar den fantastiska framgången från ULEZ: s första sex månader:

  • Vägren NO2 reducerad med 32 | ig / m3 i den centrala zonen, en minskning med 36%. Detta är en enorm minskning när man jämför med vad andra åtgärder ger!
  • NEJ2 koncentrationer reducerade med 24 | ig / m3 på vägplatser i centrala London, en minskning med 29%
  • Ingen ökad NEJ2 koncentrationer sedan introduktionen av ULEZ på någon av gränsvägövervakningsstationerna
  • Vägtransport NOx-utsläpp minskade med 31% i centralzonen
  • Vägtransport CO2 utsläpp minskade med 4% (9,800 ton) i den centrala zonen. Jämfört med 2016 är detta 13% reduktion
  • 3 - 9% minskning av trafikflödena i centrala London
  • 13,500 färre äldre, förorenande fordon kommer in i centrala London
  • Genomsnittlig överensstämmelse med ULEZ-standarderna är 77% under en 24 timmarsperiod (74% i överbelastningstimmar)

För mer information om effekterna, se Borgmästare i Londons ULEZ-rapport.

För mer information om ULEZ-schemat och vad som är, se vår hela sida.

london
paris
antwerpen
amsterdam
PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV
Portal utvecklad med stöd av