London Ultra Low Emissions Zone har börjat

Londons Ultra Low Emissions Zone är nu i drift: Euro 6 Diesel, Euro 4 bensin.

Ultra Low Emissions Zone (känd som ULEZ), arbetar nu i centrala London: 24 timmar om dagen, 7 dagar i veckan. Fordon kommer att behöva uppfylla nya rena normer, eller betala en daglig avgift utöver den befintliga överbelastningsavgiften att köra inom zonen.

Över 2 miljoner Londonare bor i områden med olagliga luftföroreningar - inklusive 400,000-barn. Men ULEZ förväntas minska utsläppen av vägtransporter med 45% i centrala London, vilket gör vår stad säkrare och renare.

Giftig luft dödar. Utan åtgärd skulle London ta 193 år för att uppfylla de hälso-baserade luftkvalitetsnormerna, se videon från borgmästaren i london för att hjälpa dig att lära dig mer.

För mer information om London Ultra Low Emissions Zone, och vad det betyder för dig, se vår London sida. Du kan också hitta information om Londons många andra system också.

Det finns en £ 23 miljoner fond för att hjälpa välgörenhetsorganisationer och mikroföretag. Det kommer att följas senare i år med en £ 25 miljoner fond för att hjälpa låginkomsthushållen att skrota förorenande fordon.

För mer information om de medel som finns tillgängliga för välgörenhetsorganisationer, mikroföretag och låginkomsttagare, se Scrappage Scheme sida på Londons TfL ULEZ webbplats.

london

london
paris
antwerpen
amsterdam
PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV