EU ReVeAL-projekt som hjälper till att utveckla förordningar om tillgång till världsklass

EU-projekt REVeAL för att hjälpa städer att förbättra ansvaret genom stadsfordonsåtkomstregler

Sadler Consultants och CLARS-plattformen är en del av ReVeAL, ett fyraårigt EU Horizon 2020-projekt för att hjälpa stadsmyndigheterna att förbättra ansvaret med Urban Vehicle Access Regulations (UVAR) som startade i sommar.

Regler för tillträde till urbana fordon (UVAR) kan vara en av de mest effektiva spakarna för att uppnå ett antal mål som en stad har. Målen kan inkludera att uppnå klimatneutralitet; minska trängsel; eller förbättra luftkvaliteten, kollektivtrafiken eller stadens livskraft.

ReVeAL-projektet, (Regulating Vehicle Access för förbättrad Liveability), kombinerar skrivbordsundersökningar och fallstudieundersökningar med praktisk UVAR-implementering i sex pilotstäder: Helmond (NL), Jerusalem (IL), London (Storbritannien), Padova (IT), Vitoria-Gasteiz (ES) och Bielefeld ( DE). Projektet kommer både att stödja dessa 6-städer såväl som att producera stödverktyg för andra städer som vill implementera UVAR. Pilotstäder har åtagit sig att utveckla, genomföra, testa och utvärdera ett eller flera av UVAR-åtgärderna nedan:

  • Nollutsläppszoner
  • Rumsliga ingripanden (t.ex. superblock, återkräva gator från parkering)
  • Prissättningsåtgärder
  • Framtida alternativ (som C-ITS och geo-stängsel)

För mer information, se vår REVeAL-sida.

london
paris
antwerpen
amsterdam
PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV