mod_jux_megamenu

In helsingfors det finns en miljözon påverkar lokala fordon.

  • Vad är lågutsläppszoner?

Lågutsläppszoner (LEZs) är områden där de mest förorenande fordonen regleras. Vanligtvis innebär att fordon med högre utsläpp inte kan komma in i området. I vissa lågutsläppszoner de mer förorenande fordon måste betala mer om de kommer in i miljözon.

helsingfors har också ett antal nyckeltillträdesregler.

  • Vad är reglerna för rullstol Urban?

Vissa städer har regler för fordon går in i deras område för att förbättra frågor såsom luftkvalitet, trafikstockningar eller hur människor upplever staden, se mer nedan. Detta kan ske genom till exempel:

- avgifter för tillträde till vägutrymme (urbana vägtullar)

- tillåter inte smutsiga fordon att gå in i staden (låg miljözoner)

- Eller genom andra typer av reglering. Dessa andra typer av reglering som vi kallar viktiga tillträdesreglering System (nyckel-ARS).

Finland lågutsläppszoner

Gå till toppen

Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse när du använder den. Cookies används för nödvändig operation av den här webbplatsen har redan ställts in. För att ta reda på mer om cookies vi använder och hur man raderar dem, se vår integritetspolicy.

Jag accepterar cookies från den här platsen.