Montering en ersättare, renare motor

Fordonsmotor

© Gregory Gerber - shutterstock.com

För vissa långlivade fordon kan en ersättning av den befintliga motorn med en som har en högre utsläppsnivå vara ett alternativ (även kallat "repowering"). Dessa fordon kan innefatta:

  • Specialfordon
  • Högkostade fordon
  • tränare
  • bussar

Detta kan vara särskilt relevant om motorn behöver ersättas som en del av underhållet av fordonet.

För att tillåta tillträde till en lågutsläppszon måste denna förändring av dina fordon utsläpp certifieras. Olika länder har olika tillvägagångssätt för detta. I vissa länder kan du eventuellt ändra på dina registreringsbevis för fordon, eller ge andra bevis för myndigheterna med låga utsläppszoner.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV
Portal utvecklad med stöd av