Exempel på några av de uppgifter vi kan tillhandahålla är en '' Online Dashboard '' för att ge en översikt över uppgifterna, eller sammanfattningar av åtkomstregler, t.ex. zoner med låga utsläpp eller nollutsläppszoner (ZEZ på stads- och landsnivå). Se exemplen nedan (observera att uppgifterna i exemplet ovan inte uppdateras).

Vi kan också tillhandahålla våra data på dina onlinekartor, som vi har på våra UVAR-karta.

Förutom de bättre kända nationella elfordonsincitamenten finns det tusentals regionala och lokala incitament. Dessa incitament inkluderar bidrag eller kostnadsminskningar såväl som icke-kontanta incitament, såsom förmånsparkering eller trafikfält, eller tillgång till nollutsläppszoner. Vi kan ge information om dessa om så önskas.

All information och format nedan är copyright Sadler Consultants Europe GmbH.

 ZEZ Sammanfattningstabell:

 

© Sadler Consultants Europe GmbH 

Instrumentbräda:

Sammanfattning av zoner med låg utsläpp:

 

 

Portal utvecklad med stöd av
 
Prenumerera på nyhetsbrev