Vad är urbana vägtullar?

En vägtull på vägen är där tillträde till ett område är föremål för betalning. Detta görs vanligtvis för att minska trafikstockningar eller trafikstockningar i staden, men kan också förbättra andra problem, t.ex. luftkvalitet och buller. I de flesta städer brukar de pengar som uppkommer från systemen oftast förbättra transporten i och runt staden.

Informationstecken på Area C och Telepass London Congestion Charging Road Sign Milano Area C skylt Telepass

Vad är urbana vägtullar?

De mest kända system är i london och Stockholm, men det finns andra system i Europa.

Den urbana vägtullar kan drivas av kamera verkställighet, en elektronisk transponder, eller genom att betala vid ankomsten till området.

andra städer tillåter inte smutsigare fordon att gå in i staden (låg miljözoner) eller kräva tillstånd eller andra regler (tillträdesregler).

Vissa regler tillträdes kräva betalning för tillstånd - om du har rätt att få tillstånd. Men dessa system omfattas accessföreskrifter.

Varför Urban vägtullar?

Många städer och städer kämpar med balansen mellan trafikstockningar, luftförorening, bullernivåer, tillgänglighet, skador på historiska byggnader och andra tryck i stadslivet. Många städer har föroreningar som skadar vår hälsa, och mycket av föroreningen kommer från trafiken. Förvirrade, förorenade, bullriga städer är inte attraktiva för företag eller boende. Congestion har också en betydande inverkan på ekonomin, kostar nästan 100 miljarder euro, eller 1% av EU: s BNP, årligeni. Urban vägtullar eller trängselavgifter är ett av sätten att minska trafiken och trafikstockningar i en stad, och se till att de som behöver resa med ett fordon - till exempel leveranser - kan resa snarare än att sitta i en trafikstockning.
Det finns många sätt för att försöka ta itu med dessa frågor, oftast med en kombination av många åtgärder tillsammans, se vad görs för att minska luftföroreningarna?. Ett antal städer har en vägtullsystemet, för att reglera tillgången till hela eller delar av staden.

Hur man hittar system på vår hemsida

För att hitta urbana vägavgiftsplaner sökning vår karta för de röda prickarna (du kan avmarkera de andra scheman för att göra det lättare), eller titta under schemallistorna i landsidor att hitta scheman, eller i fallet med Italien de regionala sidorna.
Städer med laddningssystem noteras med en "- CS" efter stadens namn, och namnet visas i rött. När menyposten bara har stadens namn, är schemat a miljözon- AR och blå är en tillträdesreglering.

london
paris
Antwerpen
amsterdam
PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV
Portal utvecklad med stöd av